מאמרים בנושא עבודה סוציאלית

שותפים לתקווה ביחסי מטפל-מטופל בקרב נפגעי נפש
אחד המאפיינים המרכזיים של החלמה הינו התקווה. מחקרים ומאמרים שונים שעוסקים בנושא, הוכיחו כי התקווה הינה גורם מכריע בתהליך ההחלמה והיא נמצאה כמנבאת להתמודדות טובה עם מחלות שאינן ניתנות לריפוי. לכן מושם דגש על חשיבות, פיתוח ויצירת תקווה אצל נפגעי נפש וביחסים השיקומיים עם המטפל. במחקרים נמצא כי התקווה היא הגורם המכריע בתהליך ההחלמה והדגישו את החשיבות של סביבה אופטימית המעודדת פיתוח ויצירת התקווה במטרה להשגת יעדים.

חשיבות ההדרכה לעובדים סוציאלים
כעובדת סוציאלית-מטפלת ותיקה ומנוסה למדתי שהחשיפה למחלה ממושכת, למצוקה רגשית קשה, למצבים מסכני חיים אצל מטופלים - היא חוויה משותפת למטפל ולמטופל וישנה השפעה הדדית בתוך התהליך הטיפולי ביניהם. כשם שהמטפל משפיע על המטופל, גם המטופל משפיע על המטפל ומתקיימים ביניהם יחסי גומלים בביטויי התקווה אבל גם בביטויי הקושי והייאוש.